تکنولوژی های اندازه گیری

files-pages-سوال7[af4022638495bc70e9de20bb66a13014].png

•    مقدمه
•    انواع روش های اندازه گیری

1. دستگاه تست قند خون

2. CGMS (دستگاه مشاهده پیوسته گلوکز)
3. روش های اندازه گیری در آینده


مقدمه
هدف اصلی در درمان بیماری دیابت، کنترل میزان قند خون در حد طبیعی می باشد. در نتیجه، مطلع بودن از میزان قند خون یک نیاز حیاتی برای هر فرد دیابتی می باشد. نیاز به اندازه گیری های مکرر و آگاهی از روند تغییرات میزان قند خون، موجب ظهور متدها و تکنولوژی های گوناگونی در این زمینه گشته است.

انواع روش های اندازه گیری

1. دستگاه تست قند خون: در حال حاضر یکی از روش های موثقی که برای اندازه گیری قند استفاده می شود، دستگاه تست قند خون است. در این شیوه، با استفاده از سوزن های لنست، مقدار کمی خون، از نوک انگشت دست گرفته شده و روی نوار یک بار مصرفی قرار می گیرد.
 اندازه گیری قند خون توسط دستگاه تست قند خون با 2 روش انجام می شود: فتومتری (که یک ماده رنگی را اندازه گیری می کند) و یا الکتروشیمیایی (که جریان الکتریکی را اندازه گیری می کند).

فتومتری:  در این روش به یک منبع نور، نیاز است در واقع، نور منعکس شده اندازه گیری می شود. در این روش، گلوکز طی واکنش آنزیمی، یک ماده رنگی تولید می کند. نور با طول موج مشخص به نوار تست قند خون می رسد و ماده رنگی تولید شده نور را جذب می کند. مقدار ماده رنگی تولید شده با مقدار گلوکز نمونه متناسب است.

گلوکز بیشتر در نمونه، رنگ بیشتر تولید می کند، نوار نور بیشتری را جذب و  بنابر این نور کمتری را منعکس می کند، بنابراین مشخص می شود که قند خون بالاست.

الکتروشیمیایی: در این روش، گلوکز طی واکنش آنزیمی اکسید می شود که الکترون تولید کند. تعداد الکترون هایی که به دام می افتد، با مقدار گلوکز نمونه متناسب است. گلوکز بیشتر، الکترون بیشتر و گلوکز کمتر، الکترون کمتر تولید می کند.

روش فتومتری، در صورتی می تواند کارایی خوبی داشته باشد که دستگاه کاملا تمیز باشد. ولی از آنجا که اغلب بیماران به این موضوع واقف نیستند، معمولا لنز دستگاه خود را تمیز نمی کنند، بنابراین، این موضوع می تواند روی نتایج حاصله از دستگاه اثر بگذارد. روش الکتروشیمیایی چون وابسته به نور نیست، از خطاهای ناشی از تمیز نکردن دستگاه جلوگیری می کند.
15_1

2. CGMS (دستگاه مشاهده پیوسته گلوکز)
 در این روش، بدون نیاز به دریافت نمونه خون، میزان قند فرد دیابتی اندازه گیری می شود. در متون علمی، مقاله های بسیاری در خصوص چالش ها، نقاط قوت و ضعف تکنولوژی هایی است که این روش را ممکن می سازند.


CGMS
 مهم ترین بخش این دستگاه، لوله پلاستیکی کوچکی است که زیر پوست قرار می گیرد. این لوله، میزان اندکی مایع زیر پوست را جمع آوری کرده و از یک حسگر بیولوژیکی عبور می دهد تا میزان گلوکوز موجود در خون اندازه گیری شود. عمر مفید هر لوله در زیر پوست، 72 ساعت می باشد. کاربرد این دستگاه عمدتاً به صورت موردی و برای مشاهده روند تغییرات قند خون می باشد.

3. روش های اندازه گیری در آینده________2
 با به کارگیری تکنولوژی های نو، در آینده امکان اندازه گیری و مشاهده پیوسته قند خون به طور گسترده فراهم می گردد. از پیامدهای مثبت آن، می توان به کاهش دفعات افت قند خون، افزایش آگاهی هر فرد نسبت به روند تغییرات قند خود در شرایط مختلف و نهایتاً کنترل دقیق تر وراحت تر بیماری دیابت اشاره نمود.» منابع: سایت  www.fda.gov/diabetes