BMI نمایه توده بدنی

 شما می توانید برای آگاهی از وضعیت کنونی وزن خود از "شاخص جرم بدن" یا BMI استفاده کنید که به صورت زیر محاسبه می شود:


BMI

به طور مثال در آقایی که 80 کیلوگرم وزن و 1 متر و 75 سانتیمتر قد دارد:

BMI_2

بنا به تعریف، BMI بین 25-20 طبیعی، بین 27-25 نشانگر اضافه وزن و بیشتر از 27 بیانگر چاقی است و منجر به افزایش ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی می شود.بنابر این در مثال ذکر شده شخص مورد نظر دچار اضافه وزن است.

» منابع: