کنترل آسان دیابت

 عنوان: کنترل آسان دیابت                                     jeld_final_92

نویسنده: انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک    
تعداد صفحات: 40 
قیمت: رایگان

معرفی:
این کتابچه حاوی اطلاعات پایه دیابت می یاشد و به معرفی پنج پایه درمان دیابت می پردازد. به شما یاد می دهد چرا دیابت را باید کتنرل کنید و در شما انگیزه این کار را به وجود می آورد.
این جزوه به صورت رایگان برای تمام افراد دیابتی پست می شود.

بازگشت به لیست کتابها