کتابچه آموزشی روش های صحیح تزریق انسولین

این کتابچه آموزشی برای افرادی طراحی شده است که می خواهند به طور کامل از روش های تزریق انسولین آگاه شوند. هدف ما این است که راه های آسان ولی کاربردی تزریق انسولین را به شما معرفی کنیم تا درمان روزانه خود را با آرامش خاطر بیشتر انجام دهید. آگاهی کامل از تمام زمینه های دیابت به شما کمک می کند که به خوبی آن را کنترل کنید. این کتابچه توسط متخصصین و پرستاران دیابت در مراکز دیابت ایتالیا و فرانسه تهیه و تدوین شده است.

برای آشنایی با روش های صحیح تزریق انسولین می توانید فایل زیر را دانلود کنید.