زمان های اندازه گیری قند خون

files-pages-سوال6[33365b71ad8bceea0d762e67e0ee8c77].jpg
•    چه زمان هایی و چند بار باید قند خونم را اندازه گیری کنیم؟

در جواب دادن به سوال فوق اختلاف نظر زیادی بین پزشکان وجود دارد. آخرین توصیه های ارائه شده توسط انجمن دیابت کانادا به شرح زیر است:
•    اگر تحت درمان با انسولین هستید حداقل روزی 3 الی 4 بار قند خود را اندازه گیری کنید.
•    اگر تحت درمان قرص هستید یا با رژیم دیابت خود را کنترل می کنید حداقل روزی یک بار قند خود را اندازه گیری کنید.
•    مهم ترین زمان ها برای اندازه گیری قند خون صبح ناشتا یا قبل از غذا و 2 ساعت بعد از وعده های غذایی است.
برای درک بهتر مفهوم اندازه گیری و کنترل قند خون متناسب با نوع درمان خود (قرص یا انسولین) یکی از جداول زیر را دانلود نموده و در دو روز متوالی تکمیل نمایید. در مراجعه بعدی به پزشکتان این فرم ها را ارائه دهید تا پزشکتان بهتر بتواند میزان دارو یا انسولین شما را تنظیم نماید.

» منبع: دیابت و کنترل قند خون از مجموعه کتاب های "انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک"