فتاوی علمای عظام مراجع عالی قدر تشیع درباره زکات فطرهبا علم به اینکه دیابت( بیماری قند) یکی از شایعترین و خطرناکترین بیماریهای کشور میباشد و درمان قطعی ندارد و پیشگیری عوارض مرگبار آن با استفاده از دارو (20 در صد) و آموزش برای خود مراقبتی (80 در صد) امکان پذیر است ، آیا دادن زکات فطره و صدقات جاریه برای کمک به فعالیتهای آموزشی و کمک به بیمارن دیابتی به ویژه کودکان مجاز می باشد؟

فتاوی اعلام شده:

khamenei


gorgani

mazaheri

makarem

sanei

shobeyri_zanjaniDoc1nori_hamedani

برای پرداخت فطریه و نذورات خود کلیک نمایید.

pay-online-key2_1