نگهداری از انسولین

 •    ویال انسولین (در صورتی که باز نشده است) را حتماً در دمای 8 - 2 سانتیگراد، داخل یخچال نگهداری کنید.

•    هر گز ویال انسولین را در فریزر قرار ندهید.

•    ویال های انسولین که باز شده است را می توان به مدت حد اکثر 28 تا 30 روز در جای خشک و خنک  یا کیف های خنک نگهدارنده انسولین نگهداری کرد.

•    ویال انسولین را مقابل نور خورشید و در معرض حرارت قرار ندهید.

•    حتماً تاریخ انقضاء درج شده روی ویال انسولین را قبل از مصرف کنترل کنید.

•    اگر انسولین شما به نظر سالم می رسد ولی قند خونتان را پایین نمی آورد، آن را دور انداخته و ویال تازه تری را جایگزین آن کنید.

•    چنانچه از انسولین NPH استفاده می کنید، پیش از تزریق ویال آن را در کف دستتان بغلتانید و به هیچ وجه آن را محکم تکان ندهید. تکان های شدید، ساختار انسولین را از بین برده، آن را لخته لخته کرده و از تأثیرات آن می کاهد.

•    اگر در ویال انسولینِ رگولار خود توده های کریستالی و یا کدورتی مشاهده کردید از مصرف آن خودداری کنید. انسولین رگولار تنها در شرایطی قابل استفاده است که کاملاً شفاف باشد.

•    ممکن است در اثر عدم نگهداری صحیح دارو در جای خنک و مناسب، محتوی شیشه تغییر شکل دهد و یا گلوله شود و یا رسوباتی از خودش ایجاد کند که با تکان دادن شیشه دیده می شوند. چنین دارویی باید فورا دور ریخته شده و از شیشه حاوی انسولین سالم استفاده شود.

منبع:
•    ADA 2012