دوره پایه های آموزش دیابت (ویژه جامعه پزشکی و پیراپزشکی)

files-pages-add--modarese-diabet[4261f40185ab27505a92ba12eff8f862].jpg
درمان دیابت، یک تلاش گروهی است. افراد دیابتی باید در مرکز این گروه باشند زیرا آنها مسئولیت درمان روزانه را بر عهده دارند. کارشناسان تغذیه، پرستاران و پزشکان از تخصص خود در راستای طراحی برنامه های درمانی و کمک به فرد دیابتی برای دستیابی به بهترین کنترل متابولیکی ممکن استفاده می کنند.

هدف ما، فراهم آوردن دانش، مهارت و انگیزه در شما عزیزان برای آموزش به بیماران دیابتی در راستای ارتقاء کیفیت زندگی آنها می باشد.


در این راستا انجمن اطلاع رسانی دیابت گابریک دوره پایه های آموزش دیابت ویژه (پزشکان عمومی، کارشناسان تغذیه و پرستاران) را با جزئیات زیر ارائه می دهد:
طول این دوره:

    1 جلسه آموزش گروهی در کلاس های استاندارد انجمن (جلسه مقدماتی همراه با افراد دیابتی) (3 ساعت)
•    3 جلسه آموزشی مخصوص پزشکان و پیراپزشکان (9 ساعت)
    کارگاه آموزش SMBG و تزریق انسولین (2 ساعت)


پکیج ارائه شده به شرکت کنندگان
گواهی شرکت در دوره
 کتب دیابت :دیابت و برنامه ریزی غذایی مقدماتی و پیشرفته، دیابت راه درمان، دیابت و کنترل قندخون و دفترچه ثبت قندخون، کتابچه کنترل آسان دیابت)
  فصلنامه های داخلی

برای اطلاع از جزئیات بیشتر، فایل زیر را از قسمت دریافت، دانلود کرده، مطالعه نمایید.


جهت ثبت نام در این دوره می توانید ، با شماره تلفن 82433-021 داخلی 2 تماس حاصل فرمایید.