معرفی ساختار آموزشی انجمن دیابت گابریک

ساختار دوره های آموزشی انجمن دیابت گابریک (ویژه بیماران)

با توجه به گروه های (H,G,F,E,D,C,B,A,*) و نیازهای متفاوت افراد دیابتی، برنامه های آموزشی زیر ارائه می گردد:

New_boclet1
New_boclet2
New_boclet3

برنامه آموزشی ملی ‹‹دوست من انسولین››، برای افراد دیابتی نوع یک ساکن شهرستاننمونه ای از مفاهیم آموزشی ارائه شده در کلاس ها


در ارائه برنامه آموزشی، تلاش بر آن است که مدرس دیابت، مفاهیم را به زبان ساده به بیماران تفهیم نماید. ساده صحبت کردن، پرسش و پاسخ، کار آموزشی گروهی و مکانیزم تشویق به نتیجه دادن هر چه بهتر برنامه آموزشی و تداوم آن کمک می نماید.2 1
4 3
5 6
برنامه آموزشی، مکمل کار پزشک می باشد و هیچ گونه مداخله ای در درمان دارویی و تجویز پزشک انجام نمی گیرد.


اهمیت شرکت افراد دیابتی در کلاس های آموزشی


آخرین تحقیقات انجام شده بیانگر این هستند که:

•     آموزش مدیریت شخصی در افرادی که دیابت دارند قادر است تا مقدار HbA1C را به طور متوسط 5/1 (5/2- 8/.) در صد کاهش دهد. این مقدار کاهش می تواند تقریبأ 50 درصد از خطر بروز عوارض دیابت بکاهد.

•    مداخلات آموزشی که جنبه های فرهنگی جامعه را نیز مد نظر قرار می دهند، کاهش بیشتر و طولانی تری در HbA1C  ایجاد خواهند کرد.

•    شرکت در جلسات آموزشی در افرادی که دیابت دارند باعث کاهش دفعات و هزینه های بستری در بیمارستان می شود.

•    آموزش مدیریت شخصی دیابت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است و فوائد آن بر هزینه ها غلبه دارد.

•    افراد دیابتی که آموزش دیده اند نه تنها مراجعه مستمری به پزشک خود دارند بلکه با انگیزه بالاتری دیابت خود را کنترل می کنند و در نتیجه از کنترل بهتری نیز برخوردار می شوند.


  Patient Education and Counseling 2007; 67: 21-31
Health Technology Assessment 2008; 12: 1-116
Diabetes Care 2008; 31: 655-60
The Diabetes Educators 2009; 35: 72-96هر فرد دیابتی پس از شرکت در دوره آموزشی

•    با اصول مدیریت شخصی دیابت آشنا می شود.
•    یاد می گیرد تغذیه مناسب و وزن ایده آل برای او چیست.
•    درک می کندکه فعالیت بدنی چه تأثیریبر کنترل قند، کاهش وزن و پیشگیری از عوارض دارد.
•    با نکات مهم در استفاده از قرص و تزریق انسولین آشنا می شود.
•    با مراقبت های لازم جهت پیشگیری و تشخیص به موقع عوارض آشنا می شود.
•    روش صحیح استفاده و تفسیر نتایج قند خون با گلوکومتر را فرا می گیرد.
•    پاسخ بسیاری از سؤالات خود در مورد دیابت را می یابد و وقت پزشک معالج صرف مسائل مهم بیماری می شود.قابل توجه جامعه پزشکی محترم (نحوه همکاری انجمن با جامعه پزشکی)


•    سیاست دراز مدت انجمن، برقراری ارتباط بلند مدت با جامعه پزشکی  در جهت خدمت رسانی به بیماران دیابتی می باشد.
•    آموزشها، اکیداً تداخلی در کار درمانی پزشک معالج نداشته و بیماران پس از پایان دوره ها و دریافت گواهی شرکت در هر دوره، مجدداً به پزشک خود مراجعه خواهند کرد.
•    انجمن اکیداً در زمینه فروش محصول یا دارو فعالیت ندارد.
•    عضویت بیماران دیابتی در این انجمن باعث بهبود کنترل قندشان و مراجعه مستمرتر به پزشک و انجام آزمایشهای دوره ای خواهد شد.

جهت دریافت فرم معرفی نامه ارجاع بیماران با تلفن 82433-021 (خط ویژه) واحد روابط عمومی تماس حاصل نمایید.